Spółka z o.o. a zus

Spółka z o.o. a ZUS – czy można uniknąć płacenia składek?

Spółka z o.o. jest najchętniej wybieraną formą spółki prawa handlowego. Posiadanie spółki z o.o. ma wiele zalet, ale nie jest pozbawione wad. Wielu przedsiębiorców decyduje się na tę formę prowadzenia działalności aby uniknąć płacenia coraz to wyższych składek ZUS. Czy spółka z o.o. pozwoli uniknąć płacenia składek? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że ten artykuł nie jest poradą prawną, ale moją własną opinią na temat opisanych przypadków. Każda sprawa jest inna, dlatego aby mieć 100% pewności, należy skonsultować swoją indywidualną sytuację z prawnikiem.

Spółka z o.o. to spółka prawa handlowego, która posiada osobowość prawną. Spółkę z o.o. można zawiązać już z kapitałem zakładowym o wartości 5000 PLN. Do reprezentacji spółki z o.o. powoływany jest zarząd, a do jej rejestracji wystarczy jeden wspólnik. Taka spółka nazywa się wtedy jednoosobową spółką z o.o.. Jeżeli umowa spółki jest standardową umową, można zawiązać spółkę online nie wychodząc z domu.

W tym artykule rozważymy kilka najpopularniejszych scenariuszy, które mogą się wydarzyć.

Spis treści:

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS

Jednoosobowa spółka z o.o., czyli taka, której wspólnik ma 100% udziałów. Czasami jednak może się zdarzyć, że sąd w trakcie sporu z ZUS może uznać za jednoosobową spółkę również taką, która ma więcej niż jednego wspólnika, ale jeden z nich posiada znaczną większość udziałów, która pozwala mu na kontrolowanie działalności samodzielnie. Może się tak zdarzyć w przypadku spółek, w których jeden wspólnik posiada np. 90% udziałów i więcej.

W świetle prawa wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. traktowany jest jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Zobowiązany jest do opłacania składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w takiej samej wysokości jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Z perspektywy oszczędności na składkach ZUS taka forma działalności nie zaoszczędzi przedsiębiorcy wydatków na ZUS. Za to dojdzie więcej innych, jak chociażby koszt prowadzenia pełnej księgowości oraz cykliczne opłaty notarialne i sądowe.

Jednoosobowa spółka z o.o. a zatrudnienie małżonka

Jak już wspomniałem wcześniej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. traktowany jest tak samo jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Zobowiązany jest do opłacania składki ZUS w pełnym wymiarze, tak jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. Zatem zatrudnienie małżonka w tej spółce na etat na takich samych zasadach jak zwykłego pracownika może zostać przez ZUS podważone. Małżonek wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. powinien zostać zgłoszony jako osoba współpracująca.

Jednoosobowa spółka z o.o. a zatrudnienie małżonka

Składki ZUS za małżonka będą zatem odprowadzane w takiej samej wysokości, jak za osobę prowadzącą jednoosobową działalność. Biorąc pod uwagę, że drugi małżonek, jedyny wspólnik, również jest zobowiązany do opłacania pełnej składki, nie tylko nie będzie tu oszczędności, ale dojdą również dodatkowe koszty prowadzenia pełnej księgowości, kadr i cyklicznych opłat notarialnych i sądowych.

Wieloosobowa spółka z o.o. a ZUS

W przypadku wieloosobowej spółki wspólnicy zwolnieni są z opłacania składek ZUS, zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. Jeżeli te same osoby będące wspólnikami zechcą pełnić funkcje członków zarządu z tytułu powołania, to w takiej sytuacji zobowiązani są do opłacania obowiązkowej składki zdrowotnej. Wynagrodzenia członków zarządu są opodatkowane wg skali podatkowej 17% do kwoty dochodu 85.528 zł, ponad tę kwotę podatek wynosi 32%.

Wieloosobowa spółka z.o.o. a zatrudnienie małżonka

Aby nie było wątpliwości co do podważenia wieloosobowej spółki z o.o. przez ZUS, warto, aby taka spółka posiadała przynajmniej dwóch wspólników, z których jeden nie posiada więcej niż 80% udziałów.

W takiej sytuacji zatrudnienie małżonka jednego ze wspólników jest możliwe na takich samych zasadach, jak każdego innego pracownika. ZUS nie powinien tego podważać.

Wieloosobowa spółka z.o.o. a zatrudnienie małżonka

Patrząc z perspektywy obniżenia wydatków na ZUS, takie rozwiązanie w mojej opinii wydaje się być najbardziej korzystne.

Dwóch wspólników spółki z o.o. będących jednocześnie małżonkami a ZUS

W scenariuszu, w którym małżonkowie decydują się na zawiązanie spółki z o.o., a jednocześnie będą jedynymi wspólnikami tejże spółki, sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku zatrudnienia małżonka przez drugiego małżonka w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Oboje zobowiązani są do opłacania obowiązkowej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w takiej samej wysokości.

Wydaje się, że korzystniejsze finansowo będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez każdego z małżonków osobno, zatrudnienie jednego z małżonków jako osobę współpracującą w działalności gospodarczej albo zawiązanie przez małżonków spółki cywilnej.

Podsumowanie

Korzyści, jakie można uzyskać zawiązując spółkę, są zależne od wielu czynników, takich jak chęć oszczędności na składkach ZUS, ograniczenie odpowiedzialności czy wysokość dochodów.

W tym artykule przedstawiłem najpopularniejsze w mojej opinii scenariusze rozważane przez osoby zastanawiające się nad zawiązaniem spółki z o.o., które motywuje szukanie oszczędności na składki ZUS.

Z zaprezentowanych w artykule scenariuszy, najkorzystniejsze wydaje się zawiązanie wieloosobowej spółki z o.o., która zatrudni małżonka jednego ze wspólników.

Warto jednak podkreślić, że każda sytuacja jest indywidualna i aby mieć pewność co do swojej sytuacji, należy skonsultować swój indywidualny przypadek z prawnikiem.

Podobał Ci się mój artykuł? postaw kawę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *